TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA” W KRAKOWIE

Organizacja Pożytku Publicznego -numer KRS 0000048149
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
Centrala: tel. 12 641 46 57, tel./fax 12 641 46 59

 

Od ponad 35 lat w Krakowie, w pierwszym polskim Hospicjum, chorzy u kresu życia znajdują pomoc, ukojenie bólu, poczucie bezpieczeństwa. Opieka hospicyjna realizowana jest w domu chorego lub na oddziale stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Fatimskiej 17. W Hospicjum funkcjonują również: Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego oraz Zespół Wsparcia Rodzin Osieroconych.

 

Świadczenie profesjonalnej a zarazem nieodpłatnej pomocy medycznej, pielęgnacyjnej, psychologicznej, socjalnej i duchowej nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego społeczeństwa. Kontrakty z NFZ nie wystarczają na całkowite pokrycie ponoszonych przez Hospicjum kosztów. Dla pozyskania brakujących środków Towarzystwo prowadzi liczne programy. Do najważniejszych z nich należą kampania „Pola Nadziei”, „Kwesta Listopadowa” i akcja „Pożyteczny 1%”. Ogromnie ważna jest także pomoc wolontariuszy, którzy angażują swój czas, umiejętności i wspierają działalność Hospicjum w bardzo wielu obszarach.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności Towarzystwa, potrzebują hospicyjnej pomocy, bądź mają możliwość i potrzebę włączenia się w hospicyjne dzieło.

 

KONTAKT:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 

Centrala: tel. 12 641 46 57
Sekretariat medyczny: tel./fax 12 641 46 59
Oddział Stacjonarny: tel. 12 641 46 57
Hospicjum Domowe: tel. 12 641 46 55
Poradnia Medycyny Paliatywnej: tel. 12 641 46 55

Poradnia Obrzęku Limfatycznego: tel. 12 688 14 17

 

Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji - Pola Nadziei
tel. : 12 641 46 66, e-mail: polanadziei@hospicjum.org
strony www: hospicjum.krakow.pl, polanadziei.pl
konta bankowe Towarzystwa:
92 2490 0005 0000 4530 9034 8688
38 1240 1431 1111 0000 0976 3744