DZIAŁALNOŚĆ HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE W 2017 ROKU

W 2017 roku do Hospicjum Stacjonarnego zgłosiły się 922 osoby. 535 chorych zostało objętych opieką, spośród których zmarło 444 osoby. Średni czas oczekiwania na przyjęcie wynosił 4,2 dnia. Średni czas opieki wynosił 27,8 dnia. 233 chorych brało udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych usprawniających, 422 chorych było objętych opieką psychologa. W pracach terapii zajęciowej uczestniczyło 58 chorych. Szczególna grupę tworzyły osoby bezdomne – 10 chorych i samotne – 5 chorych. Bezdomni to osoby, które mieszkały w ogródkach działkowych, w noclegowniach czy przytuliskach, samotni to osoby, dla których zespół hospicyjny stanowił jedyny system wsparcia, jedyne bliskie osoby towarzyszące im do końca życia.

Do Hospicjum Domowego w 2017 roku zgłoszonych zostało 784 chorych. Z opieki domowej skorzystało 529 chorych, spośród których zmarło 411. Zespół odbył 2692 wizyty lekarskie, 7356 wizyt pielęgniarskich, 1113 wizyt rehabilitantów, 279 wizyt psychologów oraz 78 interwencji pracownika socjalnego.

Poradnia Medycyny Paliatywnej przyjęła 211 chorych, którym lekarze Poradni udzielili 617 konsultacji.

Podczas opieki nad chorym zespół hospicyjny wspierał rodzinę w razie potrzeby, oferując pomoc psychologa i pracownika socjalnego. W ramach Zespołu Wsparcia Osieroconym udzielono pomocy psychologicznej 92 rodzinom oraz 45 osobom wsparcia prawnego.

Opieka hospicyjna to nie tylko troska o chorego, ale również o jego rodzinę, która przeżywa żałobę. Hospicjum stara się o to, aby w trudnych chwilach nie byli sami. Psycholodzy, pracownicy i wolontariusze są zawsze gotowi służyć swoją radą i obecnością. W 2017 roku liczba spotkań z rodzinami wyniosła 275, a pracownicy socjalni udzielili 72 porady.

Wypełnianie misji hospicyjnej jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Bez dodatkowych środków finansowych, bez wolontariuszy wspierających działalność personelu medycznego hospicja nie mogłyby w pełni pomagać chorym i ich rodzinom.